Tarinamme

DuuniStep - askel eteenpäin

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston ja Saarijärven kaupungin yhteistyössä toteuttama DuuniStep -kehittämishanke tukee alueen työllisyyttä ja luo ratkaisuja kohtaanto-ongelman selättämiseksi.

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2018 - 31.12.2020

Tavoitteet

Ammatillinen valmennus

DuuniStep -hankkeen nopeasti ja joustavasti reagoiva ammatillinen valmennus kohdennetaan niille hankkeen asiakkaille, joiden osaamisen lisääminen ei ole toteutettavissa perinteisen koulutusjärjestelmän kautta.  Tavoitteena on tarjota lyhytkestoinen, tarkasti kohdennettu ja nopealla aikataululla joustavasti toteutettu ammatillinen valmennus henkilökohtaisesti suunniteltuna täsmäkoulutuksena tiettyyn työtehtävään / aiheeseen.

Valmennus tukee ja palvelee työllistymisen / koulutuksen kynnyksellä olevaa asiakasta lisäämällä hänen ammatillisia/koulutuksellisia valmiuksiaan sekä työelämäosaamistaan. Valmennus tukee myös työnantajaa mahdollistamalla ohjatun orientaation ammattialaan ja työtehtäviin.

Työllistymistä edistävä ja osaamista lisäävä ammatillinen valmennus suunnitellaan ja toteutetaan valmentajan, valmennettavan sekä työpaikan edustajan yhdessä tekemän suunnitelman pohjalta. Hankkeen tarjoaman ammatillisen valmennuksen aikana henkilö ei ole oppilaitoksen opiskelijana, eikä hän voi saada opintoihin liittyviä etuja.

Lisätietoja: Pirkko Pinola: 040 5673 205, pirkko.pinola@poke.fi

Toimenpiteet 

ja kohderyhmä 

 • Selvitys uudenlaisen työn mahdollisuuksista muilla kuin yritysten työmarkkinoilla, seuraa selvityksen etenemistä verkkosivun kautta: https://sites.google.com/view/duuniselvitys/etusivu
 •  Ennakoiva uraohjaus
 • Osaamisen kehittämisen uudet mallit
 • Työnhakijan ja työnantajan kohtaannon ja rekrytointiprosessin kehittäminen
 • Koordinointipisteen ja sen ympäröivän verkoston rakentaminen toimintamalliksi
 • Toimintamallin kehittäminen jatkuvan arvioinnin kautta

Kohderyhmä:

 • Alueen työttömät ja työttömyysuhan alaiset henkilöt, erityisesti huomioidaan kaikki alle 30-vuotiaat nuoret sekä vastavalmistuneet
 • Alueen työnantajat ja yritykset, erityisesti työvoimaa rekrytoivat tai sitä suunnittelevat
 • Alueen työllisyyden hoidon toimijat ja ohjausverkosto
 • Hanke palvelee myös niitä Saarijärven alueen työttömiä tai työttömyysuhan alaisia henkilöitä, jotka ovat mahdollisesti hakeutumassa lähiseudulle töihin. 
 • Yritys, joka on potentiaalinen alueen työttömän henkilön työllistäjä, kuuluu hankkeen palvelun piiriin.